Jonker & Schut

” We vinden het belangrijk dat onze ICT partner oprechte interesse heeft in ons bedrijf en zich betrokken voelt. Zo’n samenwerking hebben we nu met VANESSEN ICT.”

 

Over Jonker & Schut 

Jonker & Schut BV is een professionele logistiek specialist in de voedingsmiddelenbranche. In het bijzonder in de markt van poedervormige zuivelproducten. Het gaat daarbij om zowel standaard- als maatwerkoplossingen. Zo ontwikkelde het bedrijf met haar hoofdkantoor in Barneveld, voor één van haar klanten speciale productielijnen. Het bedrijf verwerkt de producten in bulk of blenden en verpakt ze naar klantwens. Met een eigen wagenpark verzorgt Jonker & Schut de nationale en internationale belevering. In de eigen warehouses vinden palletopslag en bulkopslag plaats. Tot de klantenkring behoren steeds meer internationaal opererende zuivelproducten en eindverwerkers.

De uitdagingen

Op een zeker moment was Jonker & Schut op zoek naar een nieuwe, flexibele ICT partner. Flexibel omdat Jonker & Schut het ICT-beheer vooral zelf verzorgt. Tweede- en derdelijnvragen worden neergelegd bij de externe ICT partner. Denk daarbij aan ingewikkeldere gebruikersvragen of een projectmatige vraag zoals het verhogen van de performance van systemen. Het doel van deze aanpak is om samen te werken aan ingewikkelde vraagstukken en betrokken te blijven met elkaar. In geval van ziekte en vakanties wil Jonker & Schut ook voor eerstelijnsvragen en beheeractiviteiten kunnen terugvallen op de ICT partner. Denk bijvoorbeeld aan server- en werkplekbeheer.

“De balans was niet meer wat het moest zijn”, stelt Albert Van de Ridder, ICT-manager van Jonker & Schut. “Maar je stapt niet zomaar over. Op een zeker moment bekeken we wat VANESSEN ICT hierin zou kunnen betekenen. We deden bovendien een projectaanvraag om ook die toets ten opzichte van de huidige ICT-partij te doen. Met verrassende uitkomst.”

De aanpak

Jonker & Schut had twee vraagstukken, een beheervraagstuk-en een projectvraagstuk. “Wat betreft het beheervraagstuk: we wilden het beheer van de pc’s en de servers graag vereenvoudigen en zelf uitvoeren. Dat was voor VANESSEN ICT goed te doen omdat ze beschikken over uitstekende tools voor server beheer én werkplek beheer.

Het tweede vraagstuk betrof een projectvraagstuk. Onze back-upserver draaide on-premise, dus lokaal op onze infrastructuur. Echter, er was onvoldoende uitwijkmogelijkheid, met als uiterste risico het verlies van data. De vraag aan VANESSEN ICT: hoe zouden jullie dit aanpakken? Hoe én waar kunnen we de back-upcapaciteit en de replicatie tot uitwijk het best tot stand brengen, zodat we te allen tijde kunnen doorwerken met de laatste data?” Het meest voor de hand liggende advies zou zijn geweest: ga over op een back-up in the Cloud. Echter, VANESSEN ICT benaderde de vraag totaal anders. Ze keek goed naar onze huidige serverapparatuur en hoe we die de komende jaren konden inzetten.”

Het resultaat

“Voor het beheervraagstuk beschikken we nu over een ICT-beheertool als Kaseya. We gebruiken deze professionele tool via VANESSEN ICT, waarbij we ook gebruik kunnen maken van de scripts die VANESSEN ICT ontwikkeld heeft. Dat geeft ons toegang tot een bibliotheek aan data en kennis.

Dagelijks wordt er bij Jonker & Schut veel data geproduceerd. Denk hierbij aan informatie over de voorraad en opslag maar ook over de kwaliteit en houdbaarheid van producten. We delen deze informatie in een klantportaal. Sommige klanten zijn voor hun dagelijkse business afhankelijk van deze informatie. Als de portal onverhoopt offline is, dan heeft dat veel impact. We maken hierover klantafspraken, waar onze ICT partner in mee moet kunnen. Onze ICT partner moet de essentie ervan begrijpen en de noodzaak voelen. Belangrijk vinden we ook dat onze ICT partner oprechte interesse heeft in ons bedrijf en zich betrokken voelt. Zo’n samenwerking hebben we nu met VANESSEN ICT.”

“Wat betreft ons projectvraagstuk: we hebben nu een oplossing waarbij de back-up de komende jaren on-premise blijft staan. En waar we capaciteit tekortkomen, voegen we die toe. Dat blijkt een veel voordeligere oplossing dan te kiezen voor een internet back-up oplossing waarbij je betaalt per GB-back-up-capaciteit. Het prijsverschil is zelfs zo groot, dat we daar twee mensen een heel jaar voor in dienst kunnen nemen. Om er zeker van te zijn dat de replicatie ook daadwerkelijk als uitwijk systeem gebruikt kan worden, doen we jaarlijks een uitwijktest. Zowel techniek als mede de procedures komen daarin aan bod.’’

ICT medewerker van Jonker & Schut over VANESSEN ICT: 

“Soms heb ik een vraag of een project waar ik zelf niet helemaal uitkom. Ook heb ik soms een second opinion nodig. Dan bel ik een consultant van VANESSEN ICT die hier al vaker mee te maken heeft gehad. Dankzij de samenwerking met VANESSEN ICT heb ik dus toegang tot een ‘team’ van specialisten en kan ik samenwerken met en leren van collega’s’’

Wie zijn wij?

De mensen van VANESSEN ICT

Alle medewerkers

Meer weten?

Wij helpen u graag!

Neem contact op